088 - 374 79 40 info@cbvn.nl

Bezwaar en beroep

Bezwaar en beroep zijn rechtsmiddelen. Dat houdt in dat u door middel van bezwaar en beroep een beslissing aanvecht. Een advocaat bij UWV-advocaten staat u bij wanneer u een beslissing van een uitkeringsinstantie wilt aanvechten. Neem contact op.

Advocaat bezwaarschrift uitkeringen
Wanneer het UWV of de sociale dienst van de gemeente een beslissing neemt en u bent het daar niet mee eens, kunt u in bezwaar gaan. Via het bezwaar vraagt u het bestuursorgaan de genomen beslissing te heroverwegen.

Advocaat beroepschrift uitkeringen
Beroep komt ter sprake als het UWV of de gemeente uw bezwaar (deels) ongegrond heeft verklaard. U zult dan de rechter moeten vragen opnieuw te oordelen over uw zaak.

Bij de advocaten aangesloten bij het UWV kunt u terecht als het gaat om:

Pro deo advocaat
In uitkeringszaken is de inzet van een advocaat in de meeste gevallen voor u nagenoeg kosteloos. De advocaat werkt op basis van gesubsidieerde bijstand (pro deo). Dit betekent dat u slechts een geringe eigen bijdrage verschuldigd bent.

Alle UWV advocaten werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.